Μέτοχοι

Το Smart Agro Hub, ιδρύθηκε και λειτουργεί σαν Κέντρο Ικανοτήτων, Εξειδίκευσης & Καινοτομίας, στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το Smart Agro Hub, λειτουργεί ως εταιρεία τεχνοβλαστός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με την σύμπραξη των παρακάτω φορέων και εταιριών:

id_logo1
AgroSpeCom-LOGO-2021
ΓΠΑ
GeoSense_Logo_white_Background
agenso_new
MESEnergy
TCB_Logo
LOGO_GR_CMYK
Specisoft
logo
MAGMA

Follow us on social media