Το TALLHEDA είναι ένα έργο Horizon Widera που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας νέας μακροπρόθεσμης Συμμαχίας για την Ψηφιακή Γεωργία μεταξύ γεωργικών Ινστιτούτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από δύο widening χώρες (Ελλάδα και Σερβία) με κορυφαία γεωργικά πανεπιστήμια και τοπικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους από το Βέλγιο (μη widening χώρα).