Επικοινωνία

Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τα εξειδικευμένα στελέχη του Smart Agro Hub, επικοινωνήστε μαζί μας.

Contact us

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με ενδιαφέρουσες, εξειδικευμένες δράσεις και συνεργιστικές πρωτοβουλίες καθώς και για το σύνολο των υπηρεσιών μας.

Follow us on social media