Smart
Agro Lab

Smart Agro Lab

From IDEA to BUSINESS

Incubation Program

Συμμετέχοντες:

To Smart Agro Lab, απευθύνεται σε: 
 1. Startups & νέους επιχειρηματίες
 2. Επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα
 3. Οποιονδήποτε έχει μια επιχειρηματική ιδέα με έμφαση στους τομείς: i) Ευφυής Γεωργία, ii) Πρωτογενής Παραγωγή,  iii) Τρόφιμα και Αγροτουρισμός, iv) Ψηφιακές Τεχνολογίες και Επικοινωνίες, v) Ενεργειακές Εφαρμογές
 4. Νέους Ανέργους
 5. Αγρότες

Tο Smart Agro Lab αποτελεί ένα Incubation Program, που στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης, στην πιο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση καθώς και στην δικτύωση των startups του αγροδιατροφικού τομέα.

Το πρόγραμμα Smart Agro Lab αποτελεί μία πρωτοβουλία του κέντρου δεξιοτήτων Smart Agro Hub, για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και μιας νέας γενιάς καινοτομικής ανάπτυξης, με τη δημιουργία νέων & βιώσιμων επιχειρήσεων, στον κλάδο της αγροδιατροφής και της έξυπνης γεωργίας.

Με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και λύσεων, νέων υπηρεσιών και προϊόντων, το Smart Agro Lab, επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτόμα δυναμική ερευνητικών και επιχειρηματικών ομάδων, με κεντρικό άξονα την έξυπνη γεωργία, τα τρόφιμα, την αγροδιατροφή κ.α., με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την αειφορία, την κυκλική οικονομία και το αποτύπωμα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, αφότου δημιουργήσουν το λογαριασμό τους στην πλατφόρμα Smart Agro Lab.

Κριτήρια:

 • Στοιχεία Επιχείρησης (0/100)
 • Περιγραφή Έργου (15/100)
 • Διοικητική Ομάδα-Ανθρώπινο Δυναμικό (15/100)
 • Πρόβλημα-Λύση-Προστιθέμενη Αξία (30/100)
 • Εμπορικότητα Πρότασης (28/100)
 • Οικονομικά Έργου (12/100)
 • Συμπληρωματικό Υλικό (0/100)

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Smart Agro Lab

Θεματικές ενότητες
Διαγωνισμού

Ευφυής Γεωργία

Προϊόντα και Υπηρεσίες για την περιβαλλοντική και οικονομική βελτίωση της αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Προϊόντα και υπηρεσίες για τη βελτίωση της αγροδιατροδικής αλυσίδας (post-harvest)

Κυκλική Οικονομία

Τεχνολογικά εργαλεία και υπηρεσίες - Βιοοικονομία

Υπηρεσίες ΙοΤ

Υπηρεσίες IoT & AI & Earth Observation με οριζόντιες εφαρμογές στον αγροδιατροφικό τομέα

Βιωσιμότητα

Υπηρεσίες και Προϊόντα περιβαλλοντικής αειφορίας 

Τεχνολογίες ΑΠΕ

Ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών τεχνολογιών στον τομέα της αγροδιατροφής

Εναλλακτικές πρωτεΐνες

Εναλλακτικές μορφές πρωτεΐνης

Λοιπές Υπηρεσίες

Καινοτόμες μορφές οργάνωσης σε πρωτογενή ή δευτερογενή παραγωγή

Οφέλη διαγωνισμού

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση

Έμπειροι επαγγελματίες παρέχουν καθοδήγηση (mentoring) και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους συμμετέχοντες σε θέματα που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σας.

Δικτύωση

Δυνατότητα επαφής με ευρύ δίκτυο έμπειρων επιχειρηματιών, εμπειρογνωμόνων, τεχνικών επενδυτών και φορέων, μέσω εκδηλώσεων & ανοικτών εργαστηρίων καθώς και δυνατότητα δικτύωσης με διεθνείς φορείς ανάπτυξης & επιχειρηματικότητας.

Συνεργασία με Smart Agro Hub

Δυνατότητα συνεργασίας με το SmartAgroHub και με τις εταιρείες που συμμετέχουν στο μετοχικό του σχήμα, για περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Χρηματοδότηση

Πρόσβαση σε πηγές κάλυψης βασικών δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας (κεφάλαιο κίνησης, υλικοτεχνική υποδομή, συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικής φύσεως)

Φάσεις Διαγωνισμού

Eκδήλωση Ενδιαφέροντος
Κατά την πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα σχήματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Incubation Program. Αξιολογητές θα εξετάσουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, με σκοπό την προεπιλογή των ομάδων που θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2023
Δηλώστε Συμμετοχή
Επιλογή προτάσεων - Εκπαίδευση oμάδων
Βαθμολόγηση και επιλογή των 50 καλύτερων προτάσεων - Κατά τη διάρκεια της Φάσης Εισαγωγής, οι 50 ομάδες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων που αφορούν της βασικές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για τους ίδιους και τις περιοχές τους ακόμη και αν δεν παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα.


Απρίλιος 2023
IDEA - Α' Φάση Incubation
Η Α’ φάση Incubation έχει διάρκεια 1 μήνα και θα προκριθούν έως 35 ομάδες που θα προχωρήσουν σε αυτή. Οι ομάδες θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη και μορφοποίησης της επιχειρηματικής τους ιδέας, για τον προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, παράλληλα εξετάζονται δυνατότητες για συνέργειες με άλλες startups εντός θερμοκοιτίδας.


Μάιος 2023
BUSINESS - Β' Φάση Incubation
Οι 20-25 ιδέες/ ομάδες που θα επιλεγούν θα συνεχίζουν στην, κύρια φάση επώασης, τη β’ φάση incubation (business), διάρκειας τεσσάρων μηνών. Σε αυτή τη φάση, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε εξατομικευμένο επίπεδο στις ομάδες. Μέσα από το στάδιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του προϊόντος / υπηρεσίας της κάθε ομάδας και έρχονται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς και το επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής που θα μπορέσουν στη συνέχεια να τους δώσουν την απαραίτητη ώθηση για το επόμενο βήμα. Για πρώτη φορά, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το προϊόν / υπηρεσία που αναπτύσσουν και να τεστάρουν τη βιωσιμότητα ή/ και εφαρμοσιμότητα.


Ιούνιος - Οκτώβριος 2023
LAUNCH - Γ' Φάση Incubation
Στην τελική φάση επώασης, γ’ φάση incubation (launch), θα προχωρήσουν έως 12 ομάδες, κατά την οποία οριστικοποιούνται οι ομάδες και τα προϊόντα, συστήνονται οι επιχειρήσεις και λαμβάνουν επιπλέον εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Οι ομάδες θα έχουν πλέον ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης τους με τη συνδρομή της Περιφέρειας, των τοπικών φορέων οικονομικής ανάπτυξης και εξειδικευμένων συμβούλων, λαμβάνοντας κάθε δυνατό εφόδιο για την επιτυχία τους.


Νοέμβριος 2023
Αξιοποίηση & Διάδοση
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη & εξωστρέφεια των νέων επιχειρήσεων. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την παρουσίασή των νεοφυών σχημάτων στα ΜΜΕ, την ελληνική και τη διεθνή αγορά, τη συμμετοχή τους σε roadshows και άλλες ενέργειες δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες θα προσδώσουν δυναμική ώθηση στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.


Δεκέμβριος 2023
Previous slide
Next slide

Eκδήλωση Ενδιαφέροντος

Κατά την πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα σχήματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Incubation Program. Αξιολογητές θα εξετάσουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, με σκοπό την προεπιλογή των ομάδων που θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

20 Ιουνίου - 20 Οκτωβρίου 2023

Επιλογή προτάσεων

Βαθμολόγηση και επιλογή των 10 καλύτερων προτάσεων.

Νοέμβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023

BUSINESS - Φάση Incubation

Οι 10 ιδέες/ ομάδες που θα επιλεγούν θα συνεχίζουν στην κύρια φάση επώασης, τη φάση incubation (business), διάρκειας τεσσάρων μηνών. Σε αυτή τη φάση, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε εξατομικευμένο επίπεδο στις ομάδες. Μέσα από το στάδιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του προϊόντος / υπηρεσίας της κάθε ομάδας και έρχονται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς και το επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής που θα μπορέσουν στη συνέχεια να τους δώσουν την απαραίτητη ώθηση για το επόμενο βήμα. Για πρώτη φορά, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το προϊόν / υπηρεσία που αναπτύσσουν και να τεστάρουν τη βιωσιμότητα ή/ και εφαρμοσιμότητα.

Ιανουάριος - Ιούνιος 2024

LAUNCH - Φάση Incubation

Στην τελική φάση επώασης, φάση incubation (launch), θα προχωρήσουν οι 10 ομάδες, κατά την οποία οριστικοποιούνται οι ομάδες και τα προϊόντα, συστήνονται οι επιχειρήσεις και λαμβάνουν επιπλέον εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Οι ομάδες θα έχουν πλέον ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης τους με τη συνδρομή της Περιφέρειας, των τοπικών φορέων οικονομικής ανάπτυξης και εξειδικευμένων συμβούλων, λαμβάνοντας κάθε δυνατό εφόδιο για την επιτυχία τους.

Ιανουάριος - Ιούνιος 2024

Αξιοποίηση & Διάδοση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη & εξωστρέφεια των νέων επιχειρήσεων. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την παρουσίασή των νεοφυών σχημάτων στα ΜΜΕ, την ελληνική και τη διεθνή αγορά, τη συμμετοχή τους σε roadshows και άλλες ενέργειες δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες θα προσδώσουν δυναμική ώθηση στις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.

Ιούλιος 2024