Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η συμμετοχή και η συνεισφορά μας

To Excel4Med, αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon στο οποίο συμμετέχει το Smart Agro Hub. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της μεσογειακής αριστείας σε οικοσυστήματα καινοτομίας, με επίκεντρο την παραγωγή θρεπτικών προϊόντων διατροφής και την αξιοποίηση συμπληρωματικών εταιρειών της βιομηχανίας τροφίμων.

To Trustfood είναι το δεύτερο ευρωπαικό πρόγραμμα (Digital Europe) στο οποίο συμμετέχει το Smart Agro Hub, μαζί με ακόμα 13 οργανισμούς από 10 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ρουμανία, Ουκρανία, Κροατία, Σλοβενία, Λιθουανία).

To Watson είναι ένα ευρωπαϊκό Horizon πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων με σκοπό τον εντοπισμό και την αποτροπή της απάτης τροφίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων.