Διεθνές Οικοσύστημα

Το Smart Agro Hub έχει πολυετή πείρα στον αγροδιατροφικό τομέα έχοντας αναπτύξει ισχυρή σχέση με εκατοντάδες ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της γεωργίας.

Η πολυετής εμπειρία του Smart Agro Hub, συνώνυμο εμπιστοσύνης.

Το Smart Agro Hub διαθέτει τεχνογνωσία και ένα πλήρες τμήμα στη διαχείριση ερευνητικών έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη σύνδεση με την αγορά και τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων. Λόγω των εδραιωμένων σχέσεων με το τοπικό αγροτικό οικοσύστημα αγροτών, γεωπόνων, κέντρων γεωργικής έρευνας, εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις στην ψηφιοποίηση γεωργικών διαδικασιών.

Το Smart Agro Hub έχει πολυετή πείρα στον αγροδιατροφικό τομέα έχοντας αναπτύξει ισχυρή σχέση με εκατοντάδες ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της γεωργίας, με αγροδιατροφικές και αγροχημικές εταιρείες, με αγρότες και ενώσεις, καθώς και γεωπόνους και γεωργικούς συμβούλους. Αξιοποιώντας το εδραιωμένο δίκτυο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των 12 ιδιωτικών εταιρειών που συμμετέχουν στο SAH, η εταιρεία επεκτείνει τις συνδέσεις της στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη. Τέλος, χάρη στη συμμετοχή του προσωπικού του σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το Smart Agro Hub κατέχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, που προωθούν την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, τη μηδενική ρύπανση στην αγροδιατροφή και την αγροοικολογία. Η ομάδα διαχείρισης καινοτομίας της εταιρείας διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην οργάνωση και την ανάπτυξη ολιστικών στρατηγικών διάδοσης, επικοινωνίας και εκμετάλλευσης, ανοίγοντας το δρόμο, ώστε οι καινοτόμες λύσεις να φτάσουν στην αγορά.

 

Καινοτομία στην πράξη

Το κέντρο βάρους της ψηφιακής γεωργίας δεν είναι μόνο οι τεχνολογίες και τα προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά κυρίως η επιστημονική γνώση που αυτά εμπεριέχουν, η αποτελεσματική ερμηνεία τους και η σωστή χρήση τους στο χωράφι. Για να επιτευχθεί η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής γεωργίας στην ελληνική ύπαιθρο, θα πρέπει η επιστημονική γνώση που συμπυκνώνουν τα τεχνολογικά εργαλεία να είναι προσαρμοσμένη στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και καλλιέργειες. Επιπλέον, θα πρέπει οι Έλληνες αγρότες να μπορούν να αξιοποιούν και να εμπιστεύονται τα συγκεκριμένα εργαλεία ώστε να υπάρξει πραγματικό αντίκρισμα στην πρωτογενή παραγωγή και κατ’ επέκταση στην αγροδιατροφική αλυσίδα