Το MI4SAFERFOOD είναι ένα έργο cascade του FOODITY. Η ιδέα του έργου και οι προκλήσεις ευθυγραμμίζονται με τους στόχους FOODITY: Η πολυφασματική απεικόνιση είναι μια μη επεμβατική τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων διατροφής. Περιλαμβάνει τη λήψη εικόνων προϊόντων τροφίμων σε διαφορετικά οπτικά μήκη κύματος, τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύνθεση, τη δομή και άλλες ιδιότητες του τροφίμου. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ελαττωμάτων, όπως μώλωπες ή ζημιές από έντομα, σε φρούτα και λαχανικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μολυσματικών ουσιών, όπως βακτήρια ή ξένα αντικείμενα, σε προϊόντα διατροφής. Η πολυφασματική απεικόνιση έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων παρέχοντας πιο ακριβείς και αποτελεσματικές μεθόδους για επιθεώρηση και ποιοτικό έλεγχο.