Το NextGenBioPest είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Horizon που ανταποκρίνεται στην πρόκληση της αύξησης των αποδόσεων των καλλιεργειών, μειώνοντας παράλληλα τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων παρέχοντας νέα και βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους και πρακτικές για τον ορθολογικό έλεγχο των πιο δύσκολων στη διαχείριση αρθροπόδων παρασίτων και παθογόνων, με σημαντικά μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων.

Το έργο θα παρέχει μια νέα εργαλειοθήκη για την προστασία των φυτών σε βασικές καλλιέργειες λαχανικών και φρούτων, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών για την αναγνώριση παρασίτων και παθογόνων, καινοτόμους βιολογικούς παράγοντες ελέγχου και μεθόδους για την ενίσχυση της απόδοσής τους στο πεδίο, φυτοφάρμακα με βάση το RNA, χημικά χαμηλού κινδύνου, επαγωγείς φυτικής αντοχής και καινοτόμες αγρονομικές και οικολογικές πρακτικές.

Αυτές οι καινοτομίες θα ενσωματωθούν με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις, για την επίτευξη αποτελεσματικής, φιλικής προς το περιβάλλον και βιώσιμης προστασίας των καλλιεργειών.