Το Smart Agro Hub συμμετέχει σε 4 ακόμη Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και φτάνει τα 7 σε χρόνο ρεκόρ

Το Smart Agro Hub είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή του σε τέσσερα επιπλέον ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Με αυτές τις τελευταίες προσθήκες, το Smart Agro Hub φτάνει στον εντυπωσιακό αριθμό των επτά έργων σε μόλις 1,5 χρόνο.

Τα νέα έργα ανήκουν Cluster 6 Governance και είναι τα ακόλουθα:

Το TALLHEDA είναι ένα έργο Widera που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας νέας σύμπραξης για την Ψηφιακή Γεωργία μεταξύ Ινστιτούτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από δύο αναπτυσόμενες χώρες την Ελλάδα και τη Σερβία με κορυφαία πανεπιστήμια του αγροτικού κλάδου και τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς από το Βέλγιο.

Το SOSFood θα χρησιμοποιήσει βάσεις δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει το σύστημα τροφίμων της ΕΕ, παρέχοντας προσαρμοσμένα εργαλεία πρόβλεψης για λήψη αποφάσεων.

Το FOODGUARD επικεντρώνεται στην υποστήριξη καινοτομιών που βασίζονται στην έρευνα μικροβιώματος για την αύξηση του χρόνου ζωής των τροφίμων στο ράφι και την αντιμετώπιση κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Το NextGenBioPest, στοχεύει στην παροχή νέων και βελτιωμένων προϊόντων και μεθόδων για τον ορθολογικό έλεγχο παρασίτων και παθογόνων παραγόντων.

Η συμμετοχή του Smart Agro Hub σε τέσσερα ακόμη μεγάλα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ υπογραμμίζει τη θέση μας ως σημαντική δύναμη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της βιομηχανίας αγροδιατροφής. Η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, η συνεργασία μας με αξιότιμους συνεργάτες και η αξιοποίηση της τεχνογνωσία τους προσβλέπει στο μετασχηματισμό και αναβάθμιση του κλάδου που αποτελεί κεντρικός στόχος του κέντρου ικανοτήτων.

Facebook
Twitter
LinkedIn