Το Smart Agro Hub στο “Funding, Networking and Technology Transfer Opportunities for Mature Research Groups of the Agricultural University”

Το Smart Agro Hub συμμετείχε στο συνέδριο «Ευκαιρίες χρηματοδότησης, δικτύωσης και μεταφοράς τεχνολογίας ώριμων ερευνητικών ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου» που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Facebook
Twitter
LinkedIn