Το Smart Agro Hub στο Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Το Smart Agro Hub συμμετείχε στο εθνικό διαδικτυακό σεμινάριο για το Cluster 6 του προγράμματος Horizon Europe «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον», που διοργανώθηκε από το Δίκτυο PRAXI και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.
Ο Θάνος Καρβούνης, Innovation Grant Application Expert στο Smart Agro Hub πραγματοποίησε ένα λεπτομερές σεμινάριο διάρκειας 30 λεπτών για τη σύνταξη προτάσεων, προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές για το πώς να αναπτύξετε μια επιτυχημένη πρόταση στο Cluster 6!

Facebook
Twitter
LinkedIn