Το Smart Agro Hub στο EWA MASTERCLASS: Funding Opportunities for Women Agripreneurs

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023, ο Θάνος Καρβούνης, Innovation Grant Application Expert στο Smart Agro Hub, συμμετείχε ως ομιλητής στην εκδήλωση EWA MASTERCLASS: Funding Opportunities for Women Agripreneurs, που διοργάνωσε το European Institute of Innovation & Technology – Food Sector (EIT Food) και οι Industry Disruptors – Game Changers ID-GC, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 𝗘𝒔𝗔!

Facebook
Twitter
LinkedIn