Το Smart Agro Hub στην εκδήλωση “Ευαισθητοποίηση των Φοιτητών για την ανάπτυξη της έρευνας και της επιχειρηματικής κουλτούρας στους τομείς: Ψηφιακή και Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη”

Με μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο που έγινε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύνων Σύμβουλος του Smart Agro Hub καθ. Θωμάς Μπαρτζάνας παρουσίασε το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής F2F» ενώ ο Γενικός Διευθυντής της Smart Agro Ο Hub Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος έκανε μια εκτενή παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο επιτυχούς σύνδεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την αγορά χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και λύσεις.

Facebook
Twitter
LinkedIn