Life Cycle
Assessment

Ενημερωθείτε για
το στοχευμένο Portfolio
Υπηρεσιών LCA που σας
προσφέρει το Smart Agro Hub

Ανάλυση Κύκλου Ζωής - Life Cycle Assessment

Το LCA είναι ένα αναλυτικό εργαλείο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, αναλύοντας όλα τα στάδια ζωής του, από την εξόρυξη των πρώτων υλών και την παραγωγή μέχρι τη χρήση και την απόρριψή του.

Green Solutions by Smart Agro Hub

Εργαλείο Ανάπτυξης LCA

Oι LCA υπηρεσίες μας:

LCA σε επίπεδο προϊόντος

Αφορά τόσο σε παραδοσιακά όσο και σε καινοτόμα προϊόντα

LCA σε επίπεδο προϊόντος

- Αποτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου της αλυσίδας παραγωγής

- Εργαλείο για τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δηλώσεων (πχ EPD)

- Σχεδιασμός Βέλτιστων Επιχειρηματικών Μοντέλων

Συγκριτικές Μελέτες LCA

Συνδυάζουν τα οφέλη του LCA σε επίπεδο προϊόντος με:
- Εκτίμηση παρεμβατικών σεναρίων (Intervention Scenarios)
- Σύγκριση με άλλα προϊόντα (Comparative Assessment)

Συγκριτικές Μελέτες LCA

Οι Συγκριτικές Μελέτες δίνουν απαντήσεις για:

-Τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών τεχνολογιών ή άλλων μοντέλων παραγωγής για το προϊόν

-Τη δημιουργία benchmarking μεταξύ παρόμοιων προϊόντων

Εταιρικά συστήµατα παρακολούθησης ρύπων

Ενημέρωση άμεσα και αποτελεσματικά για την πορεία ενός ή περισσότερων δεικτών αειφορίας.

Εξατοµικευµένα εταιρικά συστήµατα παρακολούθησης ρύπων

Δημιουργούμε για εσάς ένα in house εργαλείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, για την αποτελεσματική διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής αειφορίας και την εκπόνηση περιβαλλοντικών εκθέσεων εξαιρετικής πληρότητας.

LCA From Farm to Fork

Αφορά σε όλα τα στάδια της «ζωής» του προϊόντος

LCA From Farm to Fork

- Ολιστικές μελέτες που βρίσκουν εξαιρετική εφαρμογή σε Food Retail Επιχειρήσεις με στρατηγικό στόχο τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα παραγωγής και εμπορίας φαγητού.

- Εξίσου χρήσιμες και για φορείς και θεσμούς που χαράσσουν αναπτυξιακή πολιτική, με στόχο τη μείωση ρύπων:

α) Σε συγκεκριμένη εφοδιαστική αλυσίδα ή/και
β) Σε Εθνικό επίπεδο.

Trend Analysis

Ανάλυση Περιβαλλοντικών τάσεων σε επίπεδο προϊόντος

Trend Analysis

Χρήση Οικονομετρικών και περιβαλλοντικών αναλύσεων με στόχο, την αποτύπωση της δυναμικής διαμόρφωσης του περιβαλλοντικού αντικτύπου συγκεκριμένων προϊόντων στο πέρασμα του χρόνου.

Πρόκειται για διεπιστημονική μελέτη υψηλού κύρους και αντικτύπου, για μακροπρόθεσμη χάραξη στρατηγικής αειφορίας με σκοπό ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
Γιατί να επιλέξετε τις Life Cycle Assessment Υπηρεσίες

Let’s transform the world together

Το LCA είναι η λύση σε αυτό που ψάχνετε. Μπορείτε να κάνετε με ακρίβεια και ασφάλεια τώρα την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του προϊόντος σας.

Οφέλη των Life Cycle Assessment Υπηρεσιών

Value Chain efficiency

Αύξηση αποτελεσματικότητας των εισροών και αυτόματη μείωση του κόστους

Value Chain efficiency

Με τις Life Cycle Assessment υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε άμεσα και με ασφάλεια, περιττά κόστη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος και να τα μειώσετε, εξοικονομώντας πόρους για την επιχείρησή σας.

Hotspot analysis

Ακριβής εντοπισμός ρυπογόνων σταδίων καθώς και σημείων βελτίωσής τους

Hotspot Analysis

Με την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής, μπορείτε μεμονωμένα να βρείτε όλα εκείνα τα στάδια κατά τα οποία οι εκπομπές ρύπων πρέπει και οφείλουν να περιοριστούν. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε πιο εύκολα και άμεσα να σχεδιάσετε τη βελτίωση τους.

Supply Chain optimization

Bελτιστοποίηση της παραγωγής μέσα από τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Supply Chain optimization

Σχεδιάστε με σιγουριά και ασφάλεια την επόμενη μέρα της επιχείρησής σας. Με τις Υπηρεσίες LCA, μπορείτε να έχετε όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε με ακρίβεια για χαράξετε την στρατηγική του αύριο, σήμερα.

Impact Investing

Προσελκύστε ευκολότερα νέες επενδύσεις

Impact Investing

Έχοντας εφαρμόσει τις αλλαγές που θα προκύψουν από τα δεδομένα της ανάλυσης του Κύκλου Ζωής (LCA), αποκτάτε αυτόματα ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, έναντι του ανταγωνισμού. Μπορείτε να προσελκύσετε ευκολότερα επενδύσεις, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, καθώς θα έχετε καταφέρει να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.
Testimonial

What they say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

It’s time to think about our planet, go green

Libero gravida odio iaculis eros egestas primis semper sociosqu praesent elit ante

Be part of the Change!

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες για τις LCA Υπηρεσίες μας

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020»

Copyright © 2022 SmartAgroHub, All rights reserved. Powered by Mscomm.com

Πληροφοριες

φορμα επικοινωνιας

Η φόρμα έχει αποσταλεί