Είσαι Επιστήμονας, Ερευνητής που η δουλειά σου σχετίζεται με τη γεωργία ή και ψηφιακές τεχνολογίες;

Επικοινώνησε μαζί μας για να ενημερωθείς σχετικά με ενδιαφέρουσες, εξειδικευμένες δράσεις και συνεργιστικές πρωτοβουλίες και ανακάλυψε νέους δρόμους για την αξιοποίηση και εξέλιξη της έρευνάς σου.

Το καινοτόμο Κέντρο Ικανοτήτων στην ευφυή γεωργία

Το Smart Agro Hub, ένα κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της ευφυούς γεωργίας, αποτελεί μια νέα, φιλόδοξη και δυναμική πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί με καινοτόμες Ελληνικές εταιρείες αγροτεχνολογίας, εφοδιαστικής αλυσίδας, κυκλικής οικονομίας, ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας.

Το όραμά μας

Όραμα του κέντρου ικανοτήτων είναι να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας στη νέα ψηφιακή εποχή και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στο χώρο της αγροδιατροφής και της αγροκαλλιέργειας. Επιχειρεί κάτι πρωτοποριακό στην ελληνική γεωργία. Οικοδομεί γέφυρες μεταξύ των εταιρειών αγροτεχνολογίας, αγροεφοδίων και γεωπονικών υπηρεσιών με τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό κόσμο με γνώμονα την ψηφιακή γεωργία.

Η αποστολή μας

Η ελληνική γεωργία απέχει πολύ ακόμη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, παρόλο που υπάρχει στην αγορά πληθώρα ψηφιακών αγροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αποστολή του Smart Agro Hub είναι η πραγματική επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας στην Ελλάδα, ώστε να υπάρχουν στη διάθεση του γεωργού πραγματικά χρήσιμες και αποτελεσματικές αγροτεχνολογικές λύσεις που θα τον βοηθήσουν να αυξήσει τα κέρδη του και ταυτόχρονα να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αγροτικής του δραστηριότητας.

Καινοτομία στην πράξη

Το κέντρο βάρους της ψηφιακής γεωργίας δεν είναι μόνο οι τεχνολογίες και τα προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά κυρίως η επιστημονική γνώση που αυτά εμπεριέχουν, η αποτελεσματική ερμηνεία τους και η σωστή χρήση τους στο χωράφι. Για να επιτευχθεί η ουσιαστική εφαρμογή της ψηφιακής γεωργίας στην ελληνική ύπαιθρο, θα πρέπει η επιστημονική γνώση που συμπυκνώνουν τα τεχνολογικά εργαλεία να είναι προσαρμοσμένη στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και καλλιέργειες. Επιπλέον, θα πρέπει οι Έλληνες αγρότες να μπορούν να αξιοποιούν και να εμπιστεύονται τα συγκεκριμένα εργαλεία ώστε να υπάρξει πραγματικό αντίκρισμα στην πρωτογενή παραγωγή και κατ’ επέκταση στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Με πολυδιάστατη συνεισφορά

Το Smart Agro Hub , λειτουργώντας ως Κέντρο Ικανοτήτων, για να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εξάλειψη αυτών των αδυναμιών που εμποδίζουν την πραγματική διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία, εστιάζει στους τομείς που υπάρχει ουσιαστική ανάγκη και συγκεκριμένα:

  • Ενεργοποιεί πειραματικές και επιδεικτικές υποδομές που δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να εξειδικευθεί η επιστημονική γνώση για τα εργαλεία ψηφιακής και ευφυούς γεωργίας στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας και στις ελληνικές καλλιέργειες και ποικιλίες.
  • Υποστηρίζει δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης παραγωγών και γεωργικών συμβούλων στην ψηφιακή γεωργία και στην πραγματική αξιοποίηση των εργαλείων της αγοράς για τη βελτιστοποίηση της καλλιεργητικής διαδικασίας.
  • Κατευθύνει την έρευνα και την ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων υποστήριξης της ψηφιακής γεωργίας σε τομείς, αγροτικά προϊόντα και γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας για την ελληνική γεωργία
  • Συνδράμει στη διάδοση των συστημάτων πιστοποίησης αειφορίας και καινοτομεί στη δημιουργία νέων και αξιόπιστων συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης αειφορικών δεικτών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.
  • Συνεισφέρει στη δημιουργία συστημάτων ψηφιακής προτυποποίησης διευκολύνοντας τη διάδοση και τη διαλειτουργία των ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης γνώσης και δεδομένων της ελληνικής γεωργίαςn
Καλλιεργώντας συνεργασίες

Το κέντρο ικανοτήτων Smart Agro Hub, στη φιλόδοξη αλλά και εθνικά ωφέλιμη αποστολή του, χρειάζεται συνοδοιπόρους. Καλούμε τους επιστήμονες και ερευνητές γεωπονικών και τεχνολογικών τομέων να συντονισθούν με τα κανάλια επικοινωνίας μας, όπου θα βρουν ενδιαφέρουσες, εξειδικευμένες δράσεις. Παράλληλα, οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα θα ανακαλύψουν τεχνολογικές και εμπορικές διεξόδους, καθώς και συνεργιστικές πρωτοβουλίες στις κατευθύνσεις της ψηφιακής και ευφυούς γεωργίας.

Το διεθνές οικοσύστημα του Smart Agro Hub

Το Smart Agro Hub διαθέτει τεχνογνωσία και ένα πλήρες τμήμα στη διαχείριση ερευνητικών έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη σύνδεση με την αγορά και τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων. Λόγω των εδραιωμένων σχέσεων με το τοπικό αγροτικό οικοσύστημα αγροτών, γεωπόνων, κέντρων γεωργικής έρευνας, εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις στην ψηφιοποίηση γεωργικών διαδικασιών. 

Το Smart Agro Hub έχει πολυετή πείρα στον αγροδιατροφικό τομέα έχοντας αναπτύξει ισχυρή σχέση με εκατοντάδες ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της γεωργίας, με αγροδιατροφικές και αγροχημικές εταιρείες, με αγρότες και ενώσεις, καθώς και γεωπόνους και γεωργικούς συμβούλους. Αξιοποιώντας το εδραιωμένο δίκτυο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των 12 ιδιωτικών εταιρειών που συμμετέχουν στο SAH, η εταιρεία επεκτείνει τις συνδέσεις της στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη. Τέλος, χάρη στη συμμετοχή του προσωπικού του σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το Smart Agro Hub κατέχει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, που προωθούν την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα, τη μηδενική ρύπανση στην αγροδιατροφή και την αγροοικολογία. Η ομάδα διαχείρισης καινοτομίας της εταιρείας διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην οργάνωση και την ανάπτυξη ολιστικών στρατηγικών διάδοσης, επικοινωνίας και εκμετάλλευσης, ανοίγοντας το δρόμο, ώστε οι καινοτόμες λύσεις να φτάσουν στην αγορά.

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020»

Πληροφοριες

φορμα επικοινωνιας

Η φόρμα έχει αποσταλεί