Το αύριο του αγροτικού τομέα ξεκινάει σήμερα

About us

Καλώς ήρθες στον καινοτόμο κόσμο της ευφυούς γεωργίας

Το Smart Agro Hub είναι ένα κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της ευφυούς γεωργίας και αποτελεί μια φιλόδοξη και δυναμική πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με καινοτόμες ελληνικές εταιρείες αγροτεχνολογίας, εφοδιαστικής αλυσίδας, κυκλικής οικονομίας, ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας.

Όραμα του κέντρου ικανοτήτων είναι να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας στη νέα ψηφιακή εποχή και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στο χώρο της αγροδιατροφής και της αγροκαλλιέργειας. Επιχειρεί κάτι πρωτοποριακό στην ελληνική γεωργία. 

Οι υπηρεσίες μας

Ενημερωθείτε για το σύνολο των  υπηρεσιών του Smart Agro Hub και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ανάλυση Κύκλου Ζωής - Life Cycle Assessment

Γιατί να επιλέξετε τις Life Cycle Assessment Υπηρεσίες

e-situ

Η νέα καινοτόμος υπηρεσία για την υλοποίηση και ανάλυση πειραμάτων αγρού, με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών

Smart Agro LAB

O επιταχυντής καινοτομίας (Incubator)
του Smart Agro Hub