Διάσκεψη COP28 για το κλίμα

Αντιπρόσωποι από σχεδόν 200 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 για τη διάσκεψη COP28 για το κλίμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου να συμφωνήσουν στην “απομάκρυνση” (transitioning away) από τα ορυκτά καύσιμα.

Η χρήση του συγκεκριμένου όρου στο πλαίσιο της συμφωνίας αντιμετώπισε αμέσως επικρίσεις από ορισμένα κράτη-μέλη που υποστήριζαν τη χρήση του όρου “σταδιακή κατάργηση” (phasing out) των ορυκτών καυσίμων, ο οποίος ωστόσο απορρίφθηκε από πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και το Ιράκ.

Ένα βασικό αποτέλεσμα της COP28 ήταν και η έμπρακτη εφαρμογή του νέου ταμείου “απωλειών και ζημιών” (loss and damage), για το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της δεσμεύτηκαν να καταβάλουν πάνω από το ήμισυ της αρχικής χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της τελικής απόφασης, η COP28 υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της 6ης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC, σύμφωνα με τα οποία η συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C, ή ακόμη και σε λιγότερο από 2 °C, απαιτεί ταχείες, διαρκείς και σε βάθος δράσεις μετριασμού – τονίζοντας ότι η συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C απαιτεί μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 43%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Η COP 28 οδήγησε σε άνευ προηγουμένου αναγνώριση της τριπλής πλανητικής κρίσης (triple planetary crisis), τα τρία, δηλαδή, κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα: την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση και την απώλεια της βιοποικιλότητας, υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά είναι αλληλένδετα και απαιτούν ευθυγράμμιση στον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Facebook
Twitter
LinkedIn