Κατηγορία Επιστημονικό Περιεχόμενο

Ουδετερότητα και Αντιστάθμιση

Κλιματική Ουδετερότητα (Neutrality) και Αντιστάθμιση (Offsetting) Ο όρος “Neutrality” (ουδετερότητα), όταν αναφέρεται στο κλίμα, σημαίνει ότι έχει γίνει υπολογισμός όλων των αναπόφευκτωνεκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής διαδικασίας και έχει πραγματοποιηθεί αντιστάθμιση μέσω ενός αναγνωρισμένου,…

Κλιματική Ουδετερότητα και Ισοζύγιο Άνθρακα

Climate and Carbon neutral Κλιματικά Ουδέτερος & με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως οι όροι “Climate neutral” (κλιματικά ουδέτερος) και “Carbon neutral” (με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα). Μάλιστα, συχνά παρατηρείται η χρήση του ενός αντί του άλλου, μία…

Περιβαλλοντικοί Ισχυρισμοί και Ευρωπαϊκή Οδηγία

Στα τέλη του Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πολυαναμενόμενη “Πρόταση οδηγίας σχετικά́ με την τεκμηρίωση και τη γνωστοποίηση των ρητών περιβαλλοντικών ισχυρισμών”, με στόχο τη θέσπιση κανόνων της ΕΕ για τους εθελοντικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς. Παραπλανητικές πρακτικές, όπως η…

Διάσκεψη COP28 για το κλίμα

Αντιπρόσωποι από σχεδόν 200 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 για τη διάσκεψη COP28 για το κλίμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου να συμφωνήσουν στην “απομάκρυνση” (transitioning…

Κλιματικός νόμος και Αγρο-διατροφή

O Κλιματικός Νόμος (ν. 4936/2022), συνιστά το πλαίσιο για τη βελτίωση της ανταπόκρισης της Ελλάδας στην κλιματική κρίση και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, οι φορείς υλοποίησης…