Ημέρα 20 Σεπτεμβρίου 2022

Smart Agro Hub και PRAXI Network

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 είχαμε την ευκαιρία να συνδιοργανώσουμε με το Δίκτυο PRAXI ένα σεμινάριο Horizon Europe Funding Opportunities αφιερωμένο στους μετόχους του Smart Agro Hub.Η επικεφαλής του Τμήματος «Εθνικά Σημεία Επαφής στο Horizon Europe», Κατερίνα Παπαδούλη, παρουσίασε στους μετόχους…